Geschiedenis

IMG_5283
Lampenbakmetmuziek

De radio-omroep is in de klassieke zin van het woord is een uitstervend fenomeen. Door internet is niemand niet meer afhankelijk van de radiomakers en heeft een ieder via wifi veel meer keuze op de eigen smartphone of tablet.

Foto Evert & Nico RAI Asd 700 1975
Evert Kupers (links op de foto)j in aktie op de stand van het Parool tijdens het feest van Amsterdam 700 in augustus 1975.

Na een ervaring van ruim 45 jaar bij diverse zieken-omroepen in en om Amsterdam heb ik samen met een collega (Roel Zaadnoordijk) besloten in februari 2015 te starten met items maken voor de Nationale Ziekenomroep, onder de hoede van Dailychannel.fm. Deze overgang naar internet heeft te maken met de verminderde ligduur van onze luisteraars in een zieken- of verplegingshuis van ruim 6 weken in 1970 tot minder dan 3 dagen in 2015.

Oorschelpje
Ook de nieuwe technieken spelen zeker een rol van oorschelpje bij het bed van de luisteraar/patient tot een laptop, computer of i-phone tegenwoordig. Door de verouderde techniek zijn de meeste ziekenomroepen alleen nog maar via het oorschelpje aan het bed te beluisteren, maar nog niet via internet. Ook als de patient uit bed ging en aan de wandel naar de conversatiezaal op de afdeling of naar het restaurant, dan kon men in de meeste gevallen de omroep niet meer beluisteren. Momenteel kan dat wel door www.nationaleziekenomroep.nl op het scherm van de laptop, computer of I-phone in te tikken en er is verbinding met de programma’s, die wij al in de afgelopen maanden hebben kunnen maken.

Nieuwe Items
Onlangs ontvingen we ook een luisterrapport en waren toch wel verbaasd dat we al zoveel luisteraars in Nederland mogen hebben, maar ook zijn er luisteraars WERELDWIJD! Hieruit blijkt dat ons initiatief zeker aanslaat en op dit moment zeker zonder reclame en promotie van onze omroep, onze luisteraar weet ons te vinden !! Ook blijven wij zoeken naar nieuwe items om op de site te zetten en sturen daarom dit bericht naar u voor meer informatie over uw evenement en hopen dan ook dat u ons hierover wilt informeren door ons toe te voegen aan een zogenaamde perslijst, die ons dan op de hoogte houdt van uw aktiviteiten en waar we dan na overleg aandacht aan kunnen besteden. Het is ook wel fijn om even te vermelden dat op de eigen website www.nationaleziekenomroep.nl alle tot nu toe gemaakte uitzendingen te vinden en te beluisteren zijn.

Laatste nieuws:

Doek valt voor Huisomroep Gelderse Vallei Ede

Op vrijdag 26 februari 2016 zendt de HGV voor het laatst uit en gaat destudio dicht. Daarmee komt een eind aan een lange periode dat patiënten van het Ziekenhuis Gelderse Vallei en bewoners van de verzorgingstehuizen Bethanië en “De Klinkenberg”(allen te Ede) konden genieten van muziek op verzoek. Jaarlijks werden 2500 verzoekplaten opgehaald en gedraaid door de vrijwilligers.
Duidelijk werd dat er groot tekort was aan ruimte in het huidige gebouw. Ook de ruimte die de HGV had kwam in de optiek van het ziekenhuisbestuur niet meer ten goede aan de directe patiëntenzorg. Dan is er nog het media aanbod aan het bed en de dagelijks te gebruiken apparatuur, zoals smartphones en tablets die massaal worden meegenomen naar het ziekenhuis om te kijken en te luisteren naar wat men prettig vindt. In de jaren ’50 werden de eerste ziekenomroepen opgericht, toen patiënten nog langdurig waren opgenomen in het ziekenhuis en verstoken bleven van informatie uit de regio en weinig tot geen mogelijkheden hadden om muziek te luisteren. (Bron: VHN, Vereniging van Huisomroepen Nederland)