Muziek Te Paard!


De auteur is bij liefhebbers van militaire muziek zeer bekend en wel door zijn persoonlijke initiatief van destijds om Nederlands militair repertoire op geluidsdragers vast te leggen. Veel regimentsmarsen en ander nationaal militair repertoire was niet beschikbaar en door zijn inzet wist hij deze oudere muziek weer nieuw leven in te blazen.
Hij heeft er bewust voor gekozen om geen complete wetenschappelijke studie over de
Cavalerie- en Artilleriemuziek te schrijven, maar meer een toegankelijk globaal
overzicht over de ontwikkeling van de trompet en die van de muziek der
Cavalerie en Artillerie in de context van de gebeurtenissen in West-Europa, de
militaire geschiedens, de organisatie van de legers en de muziek in het algemeen.
George Reuchlin is ruim vier jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Het boek vormt
een buitengewoon interessante en kwalitatief hoogstaande bijdrage aan de
beperkte documentatie over de geschiedenis van de Nederlandse militaire muziek,
waardoor weer een verdere stap is gezet in de vastlegging en handhaving van dit
militair-culturele erfgoed.
Uit artistiek oogpunt verdient het boek ook veel waardering vanwege de luxe
uitvoering en de vele fraaie en unieke afbeeldingen in kleur en zwart/wit van
muzikanten, orkesten, programma’s van militair ceremonieel en concerten. Enkele
afbeeldingen zijn niet voorzien van een onderschrift, maar in de tekst kan men
dan meestal wel de verklaring vinden.
Het boek is een gedegen en diepgaand werk en is gemakkelijk en prettig leesbaar. “Muziek te Paard“ wordt van harte aanbevolen aan alle liefhebbers van militaire muziek alsmede aan alle geïnteresseerden in militaire geschiedenis en militaire tradities.
Evert Kupers sprak met George Reuchlin over dit toch wel bijzondere boek en dat hoort u in bijgaande uitzending.