Paleis Het Loo

In 1984 opent Paleis Het Loo, ook wel bekend onder de naam Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum, haar deuren voor publiek. Vanaf dat moment geeft het nationaal museum een beeld van de historische band tussen het Huis van Oranje-Nassau en de Nederlanden. Als museum is het belangrijk om aantrekkelijk te worden en blijven voor bezoekers. Het bestuur van Paleis Het Loo heeft daarvoor een beleidsplan samengesteld.

VISIE
Paleis Het Loo is een publieksgericht samenspel van paleis, tuinen en museum, waar met passie de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau en zijn wooncultuur op een aansprekende wijze wordt getoond.
Paleis Het Loo wil een internationaal toonaangevend museum zijn, dat met een grote verscheidenheid aan activiteiten het heden en verleden met elkaar verbindt. Wij willen een zo groot en breed mogelijk publiek bereiken.
DOELSTELLING
Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum stelt zich ten doel representatieve collecties samen te stellen, in stand te houden en te verbeteren van voorwerpen van geschiedenis en kunst, van en betreffende het Huis Oranje-Nassau in relatie tot de Nederlanden en van de ontwikkelingsgeschiedenis van nationale internationale decoratiestelsels. De Stichting houdt hiertoe in stand het zeventiende eeuwse complex ‘Paleis Het Loo’ met bijbehorende tuinen en historische opstallen, waarin zij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, visuele presentatie van de collecties en informatie ten behoeve van studie, educatie en genoegen, zal trachten een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor en inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van die geschiedenis.
Evert Kupers sprak met Conservator Paul Brem over de huidige tentoonstelling Sissi maar ook over vroeger en tegenwoordig van Paleis Het Loo/